Geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras

Ten Boer - De gemeente Ten Boer ziet, in navolging van en in dezelfde bewoordingen als de gemeente Groningen, geen reden om de stoppen met sporten op kunstgras.

Het televisieprogramma Zembla zond woensdag  een reportage uit over kunstgrasvelden. Daarin werd het ontbreken van gedegen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels aan de kaak gesteld. Ook in Ten Boer heeft dit bij sporters, ouders, clubs en scholen begrijpelijkerwijs tot vragen geleid. De gemeente heeft zich tot nu toe altijd gebaseerd op een RIVM-rapport uit 2008 waarin is gesteld dat kunstgrasvelden veilig zijn. H t is juist dit rapport waar Zembla stevige kanttekeningen bij plaatst. Het RIVM heeft begin dit jaar kritisch gekeken naar het onderzoek en zag op basis daarvan geen reden om anders te oordelen. Het instituut bevestigt  opnieuw dat er weliswaar PAK’s uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporters op kunstgrasvelden. De GGD Groningen adviseert de gemeente om de risicobeoordeling van het RIVM als leidraad te gebruiken. De gemeente neemt de adviezen van RIVM en GGD over en ziet geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras. De gemeente Ten Boer deelt uiteraard wel de hoofdconclusie van Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.