Allemaal geslaagd voor Cambridge-examen Engels

Appingedam - Alle 22 havo/vwo leerlingen van het Eemsdeltacollege die een internationaal erkend Cambridge examen Engels hebben gedaan, zijn geslaagd.

In vervolgstudies op universiteiten en hogescholen of tijdens stages krijgen leerlingen regelmatig te maken met de voertaal Engels. Tijdens colleges wordt de lesstof vaak in het Engels gegeven. Ook wordt er van de leerlingen verwacht dat zij presentaties in het Engels geven. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in het Engels daarbij een groot voordeel is. Reden genoeg voor Eemsdeltacollege om leerlingen die graag een uitdaging aangaan, het Cambridge programma aan te bieden. De leerlingen krijgen, in hun vrije tijd, twee jaar lang wekelijks extra les in Engelse taalvaardigheid. Ze zijn allemaal geslaagd voor het examen. Deze inspanning werd deze week met een certificaat bekroond. De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De wereldwijd erkende examens worden ook wel aangeduid als ESOL-examens (English for Speakers of Other Languages). Deze examens zijn alleen bedoeld voor mensen die de Engelse taal niet als moedertaal hebben. Jaarlijks nemen twee miljoen mensen, in meer dan 130 landen, deel aan de examens.