Plan van aanpak tegen zwerfafval gemeente Delfzijl

DELFZIJL - Het college van B en W van de gemeente Delfzijl heeft  plan van aanpak Zwerfafval gemeente Delfzijl 2016-2022 vastgesteld. Doel  is om het zwerfafval in de gemeente terug te dringen.

Daarnaast is het de bedoeling om de betrokkenheid van inwoners te vergroten bij hun woonomgeving en de aanpak van het zwerfvuil. "Een schone en opgeruimde woonomgeving zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid", aldus wethouder Rijzebol. "Als gemeente nemen we daarin het initiatief." Het komende half jaar werkt de gemeente samen met inwoners en organisaties diverse acties uit. Voorbeelden daarvan zijn gesprekken met basisscholen, het aanbieden van educatie en lespakketten, inwoners bewust maken van de kosten van het opruimen van zwerfvuil en het aanpakken van plekken waar veel zwerfafval voorkomt. Communicatie en voorlichting krijgen daarbij veel aandacht. Het plan van aanpak vloeit voort uit een motie vanuit de gemeenteraad. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Delfzijl onder andere een benchmark uit laten voeren om te kijken hoe zij het op het gebied van zwerfafval doet ten opzichte van naburige gemeenten. Daarnaast is bijvoorbeeld gestart met het vaker schoonmaken van vaste afvalbakken en het optimaliseren van veegroutes.