Lezing en (junior) rondleidingen op de Menkemaborg

UIthuizen - De Menkemaborg in Uithuizen  houdt in het kader van Oktobermaand Kindermaand èn de Maand van de Geschiedenisèn van 15 tot en met 30 oktober ook de Rabo Museumkidsweek.

De borg is in oktober op alle zaterdagen en zondagen gratis toegankelijk voor kinderen, bovendien is de junior audiotour op deze dagen ook gratis. Volwassenen betalen de normale entreeprijs. Op zondag16 oktober (aanvang 13.30 uur) èn op woensdagmorgen 19 oktober (aanvang 11.00 uur) is er een speciale activiteit; ‘Wat glanst daar?’ Deelnemers gaan eerst met een spannend mandje naar alle kamers van de borg en bekijken de vele mooie zilveren voorwerpen. Daarna 'toveren' ze een spanen doosje om tot een prachtig zilveren doosje dat ze ook weer mogen meenemen. Op zondag 16 oktober (aanvang: 11.15 uur) is er een lezing en een rondleiding in en rond de borg - rond het thema van de Maand van de Geschiedenis; 'Grenzen - ooit heel dichtbij'. Bezoekers bekijken in de vergaderzaal op de bovenverdieping de kaart van Beckeringh en kunnen zo het grote aantal borgen zien dat er in die tijd (voor 1781) in de omgeving stond. Borgen die ooit het middelpunt waren van kleine ministaatjes, met alle schermutselingen die daarbij hoorden. Zoals de gevechten tussen de Vetkopers en de Schieringers. Aanmelden voor alle activiteiten kan via: info@menkemaborg.nl of tel. 0595 431970