VoorleesExpress begint in Delfzijl

DELFZIJL - De nieuwe provinciale VoorleesExpress begint met een pilot in de gemeente Delfzijl.

Voorleesvrijwilligerskomen wekelijks voorlezen in taalarme gezinnen en laten ouders zien hoe zij het voorleesritueel zelf kunnen overnemen.

Samen met projectleider Gelly Veenstra heeft Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen, de samenwerkingsovereenkomst met de VoorleesExpress ondertekend. Arend: “Het is onze ambitie om de VoorleesExpress op te zetten in elke gemeente van de provincie Groningen.”

Het project De VoorleesExpress is als een erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). In andere delen van Nederland is het al jaren een succes. De voorleesvrijwilligers zorgen20 weken lang in een ‘eigen’ gezin voor het verrijken van de taalomgeving en het bevorderen van de taalvaardigheid van kinderen. Hij of zij laat zien hoe leuk voorlezen is. Er wordt bovendien een groot beroep gedaan op actief ouderschap. Het einddoel is dat de ouders het voorleesritueel na de 20 weken zelf overnemen.

Biblionet Groningen gaat de VoorleesExpress opnemen in het aanbod van haar dienstverlening voor de 22 gemeenten in de provincie Groningen. Kinderen die meedoen aan de VoorleesExpress krijgen een betere woordenschat en hun taalontwikkeling gaat zichtbaar vooruit. Hiermee sluit het voorleesproject perfect aan bij één van de vijf pijlers uit de nieuwe strategie van Biblionet Groningen: ‘Taal als basis en plezier in lezen’.

Projectleider Gelly Veenstra van Biblionet Groningen gaat de komende tijd zorgen voor de uitrol van de VoorleesExpress. “We starten met een pilot in de gemeente Delfzijl. Deze gemeente heeft al bij ons aangegeven dat ze interesse heeft om mee te werken aan dit project. Het is ons doel dat er gauw meer gemeenten gaan volgen.” Voorlezen aan kinderen is al jaren een bewezen middel om taalontwikkeling te bevorderen. Elke dag 15 minuten voorlezen, levert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar op.