Tijdelijke parkeerplaatsen Kustweg Delfzijl

DELFZIJL - Het college van B en W heeft besloten toestemming te verlenen voor het aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen en camperparkeerplaatsen aan de Kustweg in Delfzijl.

"De parkeerplaatsen zijn nodig om parkeer- en overnachtingsgelegenheid te kunnen blijven bieden tijdens de bouwfase van de nieuwe dijk en het Muzeeaquarium," legt wethouder Jan Menninga uit. Door de verlegging van de dijk landinwaarts en het verbouwen van het Muzeeaquarium is een groot aantal parkeerplaatsen verwijderd. De huidige camperparkeerplaatsen komen te vervallen als gevolg van de verbouwingvan het Muzeeaquarium. Op de tijdelijke camperparkeerplaatsen blijven faciliteiten beschikbaar.

Het college verleent ook toestemming voor het opruimen van de oude parkeerplaats van het voormalige verkeerspark aan de Kustweg. Dit vergroot de vergroeningsmogelijkheden aan de kustzone. De hierbij vrijkomende materialen gebruikt de gemeente voor de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen. De gemeente gaat samen met het Muzeeaquarium en omwonenden de inrichting van het terrein aan de kustzone verder uitwerken.

De nieuwe dijk maakt deel uit van het project Marconi. Marconi omvat verschillende deelprojecten waarbij leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie centraal staan. Andere deelprojecten zijn onder andere een kwelderlandschap voor de kust en een loop- en fietsverbinding met het stadscentrum.