Gemeente Delfzijl start proef met sociaal makelaar

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl start een proef in Delfzijl Noord met een sociaal makelaar.

De sociaal makelaar verbindt bestaande bewonersinitiatieven in de wijk en bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. "Doel is om participatie van deze bewonersgroep te stimuleren en tegelijkertijd de sociale samenhang in de wijk te bevorderen," vertelt wethouder Meindert Joostens. "Daarmee willen we bereiken dat bewoners zich beter zelf kunnen redden en daardoor minder beroep op hulpverlening hoeven te doen." Als de proef slaagt, wordt het project uitgebreid naar de hele gemeente. De sociaal makelaar gaat bij de start van de proef eerst in gesprek met wijkbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om te kijken wat zij graag willen doen. Daarnaast kijkt hij wat er al aan bewonersinitiatieven in de wijk aanwezig is. Vervolgens wordt geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om bewonersinitiatieven te koppelen aan mensen die iets willen bijdragen of een dagbesteding zoeken. De gedachte hierachter is dat mensen die zich actief inzetten en betrokken zijn bij hun leefomgeving, gezonder zijn en minder zorg nodig hebben. Wijkbewoners die een activiteit willen doen of een activiteit willen begeleiden, kunnen ook zelf contact zoeken met de sociaal makelaar. De proef start naar verwachting eind dit jaar en loopt door tot in 2018.