Succesvolle bestrijding schooluitval voortgezet

DELFZIJL - Het college van B &W van de gemeente Delfzijl heeft samen met de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum besloten de succesvolle bestrijding van schooluitval voort te zetten.

De gemeenten willen het aantal voortijdige schoolverlaters in de regio Noord Groningen nog verder naar beneden te brengen. Dit blijkt uit het plan 'Een sluitende vervolgaanpak voor alle jongeren' dat door het college van de gemeente Delfzijl is vastgesteld en bij het Ministerie van Onderwijs voor subsidie wordt ingediend. Als het plan aan alle voorwaarden voldoet, krijgen de gemeenten de al gereserveerde geldbedragen om het plan ook uit te voeren. De uitvoering start dan nog met ingang van dit schooljaar 2016-2017 en loopt door tot en met het einde van het schooljaar 2019-2020. De succesvolle aanpak van de afgelopen jaren richt zich op preventie en een nog intensievere samenwerking tussen onder meer gemeenten, onderwijs en arbeidsmarktregio's. Doel is om alle jongeren tot en met 22 jaar minimaal een startkwalificatie te laten halen, als het nodig is met begeleiding naar werk. Coördinerend wethouder Hans Ronde: "Alle jongeren zonder startkwalificatie die het onderwijs verlaten, houden we in beeld en bieden we een passend traject aan. En ook daarna blijven we de jongeren volgen." De gemeentelijke en onderwijsbestuurders in de regio zien het als hun opdracht een sluitend vangnet te realiseren voor voortijdige schoolverlaters. De afgelopen jaren is hiervoor een goede basis gelegd. De aanpak van voortijdige schoolverlaters Noord Groningen was bijvoorbeeld de meest succesvolle regio van Nederland in het schooljaar 2014-2015. Resultaat in dat jaar was een reductie van 35% in voortijdig schoolverlaters. Dat jaar waren er 106 vroegtijdig schoolverlaters. Een persoonlijke benadering van de jongeren was een van de succesfactoren.