Discriminiatie te weinig gemeld in Delfzijl

DELFZIJL - Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) constateert dat de meldingsbereidheid van inwoners in de gemeente Delfzijl niet op peil is.

Dat staat in het jaarverslag van het meldpunt. Hett betekent dat veel inwoners afzien van het melden van discriminatie. Wethouder Meindert Joostens wil dat graag anders zien. „Als een inwoner zich gediscrimineerd voelt, is het verstandig dat door te geven aan het DMG. Om discriminatie te stoppen is melden belangrijk. Daarbij willen we als gemeente weten wat er speelt onder onze inwoners. We willen een goed beeld krijgen van de totale omvang van discriminatie in de gemeente om die te voorkomen en bestrijden.” In 2015 zijn er bij het meldpunt zes meldingen over discriminatie gedaan in de gemeente Delfzijl, waarvan vier op grond van ras. Daar zaten geen meldingen bij van antisemitisme of moslim-discriminatie. Toch is het aantal meldingen ten opzichte van 2014 licht gestegen. In de provincie Groningen is er één meldpunt voor alle gemeenten; het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Het DMG registreert en behandelt klachten over discriminatie. Het melden van een discriminatieklacht is zowel telefonisch als schriftelijk mogelijk. Telefonisch kan dat via: (050) 54 98 702; schriftelijk via: DMG, postbus 1622, 9701 BP Groningen. Het is ook mogelijk een klacht door te geven via: www.discriminatiemeldpunt.nl.