Delfzijl stimuleert contact leggen met cursus

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl stelt 18.250 euro beschikbaar voor een reeks cursussen Grip & Glans.

Tijdens een cursus Grip & Glans kunnen inwoners leren om, vanuit hun eigen kracht, doelen te bereiken. "We vinden het belangrijk om inwoners die dit nodig hebben, te helpen", aldus wethouder Meindert Joostens. "De ervaring leert dat deelnemers aan een cursus elkaar vaker opzoeken en ook eerder een opleiding volgen of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen." De Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) gaat dit najaar met de cursussen van start. Ervaring leert dat deelnemers eerder hulp vragen in hun eigen netwerk. De cursus Grip & Glans is ontwikkeld door het UMCG en geeft deelnemers handvatten om met de minder leuke dingen in het leven om te gaan. Cursisten leren onder andere om contacten in hun omgeving te leggen. Ze voelen zich daardoor beter en minder eenzaam. Daarnaast vragen deelnemers, als dat nodig is, eerder hulp in hun eigen netwerk. Daarmee verbetert hun kwaliteit van leven en hoeven ze minder beroep te doen op zorg.