Verloskundigen van Vennenflat naar Buiskoolplein

DELFZIJL - het college van B en W en de verloskundigen van Artemis hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst van de praktijk in de Vennenflat in Delfzijl.

Artemis verhuist vanuit de hoogbouw van de Vennenflat naar het Burgemeester Buiskoolplein 43 in Delfzijl. De herstructurering van het Vennenplein is in volle gang. Samen met de ondernemers uit de Vennenflat, waarvan de hoogbouw in de loop van 2017 en de laagbouw in 2019 wordt gesloopt, zoekt de gemeente naar vervangende winkelruimte in het centrum van Delfzijl. "De gemeente wil de detailhandel in het kernwinkelgebied concentreren, om daarmee het centrum compacter, aantrekkelijker en levendiger te maken", zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. Rondom dit gebied kunnen dienstverlenende bedrijven zich vestigen. Van deze ruimte maakt Artemis gebruik door zich buiten het kernwinkelgebied te vestigen.