Delfzijl heeft weer armslag voor nieuw beleid

DELFZIJL - Het college van B en W van de gemeente Delfzijl biedt de gemeenteraad niet alleen sluitende begrotingen voor 2017 en van 2018 tot 2020, maar ook ruimte voor nieuw beleid.

Wethouder Jan Menninga over de financiële armslag. „In deze begroting plukken we de vruchten van het goede financieel beleid van de afgelopen jaren. Dit maakt het mogelijk voor de gemeente om niet alleen haar huidig beleid door te zetten maar ook in nieuw beleid te investeren.” De gemiddelde woonlasten blijven in 2017 nagenoeg gelijk met € 804,85. In 2016 was dit € 804,30. Met dit perspectief gaat de gemeente in 2017 de dienstverlening richting inwoners verder digitaliseren en verbeteren. Daarnaast wordt bijvoorbeeld het Muzeeaquarium verbouwd, bekijkt de gemeente hoe theater en congrescentrum De Molenberg toekomstbestendig kan worden gemaakt en investeert zij om de dorpen in de gemeente allemaal te voorzien van een goed dorpshuis. Ook het Vennenplein pakt de gemeente in 2017 voortvarend aan. Verder werkt zij plannen uit voor een woonservicezone in het centrum en start in 2017 de samenvoeging van scholen en de ontwikkeling van kindcentra. Menninga ziet 2017 optimistisch tegemoet: „Investeren loont, de gemeente bruist van de energie. Voor wat betreft het financieel beleid is het nu vooral vinger aan de pols houden en doorgaan met de goede dingen die we doen.” De afdeling Publiekszaken van de gemeentelijke organisatie gaat in 2017 dienst doen als dé ingang voor haar inwoners. Ook voor hulpvragen over werk, jeugdhulp en zorg kan men, vanaf 1 januari 2018, terecht bij één centraal punt. Dit jaar is gestart met de verbouw van het Muzeeaquarium. In juni 2017 wordt het vernieuwde museum heropend. De gemeente bouwt de museumfunctie, samen met haar vrijwilligers, uit tot een modern museum dat tot buiten de regio publiek moet aantrekken. De gemeente start in 2017 een project om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van een 'up-to-date' theatervoorziening. Investeren in het gebouw is nodig. De mogelijkheid om in de toekomst verschillende culturele voorzieningen slim in het gebouw te integreren wordt daarbij meegenomen. Om elk dorp te voorzien van een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, investeert de gemeente in budget, cofinanciering, kennis en expertise om elk dorp van een dak te voorzien. Het kan gaan om nieuwbouw maar ook om dorpshuizen duurzaam te maken. De Vennenflat verdwijnt in halverwege 2017 en de gemeente start daarna met de herinrichting van het Vennenplein. De gemeente bekijkt samen met zorgaanbieders de kansen om te komen tot een woonconcept in het centrum. In Spijk, Wagenborgen en Delfzijl West worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van kindcentra. Hiernaast breidt de gemeente de kinderopvang uit en verbetert zij onder andere de aansluiting van de kinderopvang met de basisschool.