Nieuw op het Eemsdeltacollege: de Bibliotheek op school

SIDDEBUREN - Op zowel de locatie Sikkel van het Eemsdeltacollegein Delfzijl als op de locatie in Siddeburen is door Biblionet Groningen een Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd.

Arend Middelveld, bestuurder van Biblionet Groningen en Klaas Reinders, directeur vmbo van het Eemsdeltacollege, tekenden 25 oktober op de school in Delfzijl de samenwerkingsovereenkomst. Met de realisatie van de Bibliotheek op school voor het Eemsdeltacollege werken alle onderwijsinstellingen in de gemeente Delfzijl en in Siddeburen samen met de bibliotheek. Daarmee is er voor alle kinderen die de voor- en vroegschoolse instellingen bezoeken en voor de leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs aandacht op het gebied van lezen en mediawijsheid. Taal is voor veel vmbo-leerlingen een struikelblok – uit allerlei onderzoeken blijkt dat ze het lezen van teksten lastig vinden en dat hun woordenschat vaak niet groot genoeg is om teksten goed te kunnen begrijpen. Taalvaardigheid is echter een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle deelname aan het onderwijs. Veel scholen zijn dan ook actief bezig met het maken van taalbeleidsplannen die maatregelen bevatten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te stimuleren. Idealiter maakt ook vrij lezen (het lezen in boeken, strips en tijdschriften naar eigen interesse) op school deel uit van zo’n taalbeleidsplan. Want wat blijkt: wie meer leest, scoort hoger op taal. De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal- en leesbevordering en daarmee de ideale partner voor het onderwijs. Op de school is de mediatheek ingericht volgens het Bibliotheek op school-concept waarbij de collectie bestaat uit een ruime collectie aantrekkelijkE boeken en andere media helemaal afgestemd op middelbare scholieren. Alle leerlingen van de school beschikken over een pasje waarmee ze materialen kunnen lenen. En vanzelfsprekend wordt de mediatheek door de leesconsulent van de bibliotheek en het schoolteam gebruikt bij het uitvoeren van de verschillende taal- en leesbevorderingsactiviteiten.