Groeiend aantal beoordelingsklachten

LOPPERSUM - Leendert Klaassen, de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, constateert in zijn halfjaarrapportage een groeiend aantal klachten over strengere beoordeling van schades.

In het rapport minister Kamp van Economische Zaken rept hij verder over het grote impact op het welzijn en het gebrek aan vertrouwen onder de Groningers

Klaassen doet in deze rapportage verslag van klachten over de afhandeling van schade en versterking als gevolg van gaswinning. Hij doet daarnaast een aantal aanbevelingen aan de betrokken partijen in het proces.

Het aantal klachten is in 2016 licht gestegen. Van januari tot en met juli kwamen 174 klachten binnen, tegenover 150 in dezelfde periode vorig jaar. Een opvallende trend is het groeiende aantal klachten over de beoordeling van de schade. De indruk bestaat dat schades anders c.q. strenger worden beoordeeld dan voorheen. Daarnaast kwamen veel klachten binnen over de procedure. Men verwijt Centrum Veilig Wonen (CVW) en NAM gebrekkige, onjuiste of afwezige communicatie en men hekelt de lange afhandelingstermijnen.

Klaassen: „Ik constateer wederom dat de gaswinning een grote impact heeft op het welzijn van de Groningers. Wanneer mensen meermaals te maken krijgen met schade, heeft dat een negatief effect op de (psychische) gezondheid en op het gevoel van veiligheid. Ik pleit er daarom voor dat meer aandacht wordt geschonken aan de effecten van de gaswinning op de gezondheid. Schadepreventie zou daarom een prominentere rol moeten krijgen binnen het dossier. Kleine schades zouden bovendien op een veel snellere en effectievere manier moeten worden afgewikkeld. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat het vertrouwen in een eerlijke schade-afhandeling onder Groningers erg laag is. Naar mijn mening is het terugdringen van de invloed van NAM op het schadeafhandelingsproces de enige manier om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan.”

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zou daarom een prominentere rol moeten gaan spelen, bijvoorbeeld bij de herziening van het schadeprotocol. Hij zal dan ook meer mandaat moeten krijgen van het kabinet dan nu het geval is. De NCG zal continu in gesprek moeten blijven met de inwoners van Groningen, de maatschappelijke organisaties en de bestuurlijke partners.