Super Supermarkt Keirmerk AH Zweepe

SIDDEBUREN -  Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is vrijdagmorgen uitgereikt aan Alberrt Heijn Zweepe in Siddeburen.

Het keurmerk wordt toegekend aan zelfstandige supermarktondernemers die zich onderscheiden door hun extra inzet voor de leefbaarheid in en rondom hun winkel. Ondernemers die het keurmerk behalen zijn innovatief en controleerbaar bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.   Binnen het SSK keurmerk staan zeven thema’s centraal, te weten: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie, en transport en logistiek. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwerking met kennisinstituut TNO. Supermarkten die het keurmerk behalen zijn echte koplopers op het gebied van lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. Ondernemer Harry Zweepe en team hebben aangetoond zich bijzonder in te zetten voor elk van deze zeven thema’s. Het Super Supermarkt Keurmerk is hen uitgereikt door Harrie ten Have, voorzitter van de Stichting SSK in aanwezigheid van wethouder Anja Woortman van de gemeente Slochteren.