Inwoners praten mee over invulling kustzone

DELFZIJL - Tijdens een goed bezochte inloopbijeenkomst in de Inthof hebben bewoners maandagavond meegedacht over de nieuwe inrichting van de kustzone.

Onderdeel van de kustzone is onder andere de aan te leggen camperparkeerplaats. De gemeente neemt alle aangedragen ideeën in overweging bij het uitwerken van de inrichting. Wethouder Jan Menninga is blij met hoge opkomst. „We willen onze bewoners zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in onze gemeente.”

Door de verlegging van de dijk landinwaarts en het verbouwen van het Muzeeaquarium is een groot aantal parkeerplaatsen aan de Kustweg verwijderd. De huidige camperparkeerplaatsen komen te vervallen als gevolg van de verbouwing van het Muzeeaquarium. Eerder verleende het college van B en W toestemming voor het opruimen van de oude parkeerplaats van het voormalige verkeerspark aan de Kustweg. Dit vergroot de vergroeningsmogelijkheden aan de kustzone. De hierbij vrijkomende materialen gebruikt de gemeente voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen.

De nieuwe dijk maakt deel uit van het programma Marconi en wordt mede gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Groningen. Marconi omvat verschillende deelprojecten waarbij leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie centraal staan. Andere deelprojecten zijn onder andere een kwelderlandschap voor de kust en een loop- en fietsverbinding met het stadscentrum.