Oorkonde vrijwilliger Rode Kruis

DELFZIJL - Vrijwilliger Kees van Dijken van het Rode Kruis Delfzijl is woensdag in het zonnetje gezet. Voorzitter Jan Harms overhandigde hem een lintje en een oorkonde.

Na 10 jaar heeft deze super vrijwilligerhelaas om gezondheidsreden afscheid moeten nemen. Kees was beheerder van het Rode Kruisgebouw Hogelandsterweg naast de Brandweerkazerne. Hij deed meer dan beheren. Kleine klussen en het schilderwerk was bij hem in goede handen. Ook het beheer en besturen van de rolstoelbus was zijn grootste hobby. Zijn adviezen waren belangrijk en inhoudelijk. Ook toen vijf jaar geleden een nieuwe rolstoelbus werd aangeschaft.

De methadonverstrekking heeft een groot aantal jaren plaatsgehad in het Rode Kruisgebouw en Kees was een rots in de branding voor de zorgverleners.

„Hij kan uitstekend met mensen omgaan,”vertelt Harms. „Hij was soepel maar kon ook hard doch rechtvaardig optreden. Dat was zijn kracht.”