Passage over vluchtelingen-

HOLWIERDE - Passage afd.Bierum-Holwierde en omstreken houdt dinsdag 15 november om 19.45 in gebouw de Heekt in Holwierde een avond over vluchtelingenhulp.

Bij de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging is de heer H. Roelofs te gasdt, die gaat vertellen over hulp aan vluchtelingen door Stichting Inlia.

Deze stichting maakt deel uit van het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van asielzoekers.

Inlia bemiddelt en probeert oplossingen te zoeken in vaak uitzichtloze situaties van vluchtelingen.