Burgertop Appingedam krijgt vervolg

APPINGEDAM - De Burgertop Appingedam krijgt in 2017 een vervolg.

Na bijeenkomsten op 20 februari en 11 juni zijn zijn vier thema's gekozen waarmee burgers aan de slag willen: Burgerkracht en Burgerparticipatie, Zorg en Wonen, Cultuur, Recreatie en Toerisme en Duurzaamheid en Energie.

Doel van de themagroepen is de leefbaarheid in Appingedam te vergroten. Op 29 oktober hebben de trekkers van deze themagroepen hun plannen gepresenteerd.

Communicatie en uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën is een belangrijke randvoorwaarde om alle Damsters te betrekken bij de activiteiten die uit de Burgertop zijn voortgekomen. Een vijfde groep is bezig hiervoor een voorstel uit te werken. De komende maanden gaan de themagroepen aan de slag om ter uitwerking van de thema's, concrete activiteiten te organiseren. Alle themagroepen zijn vertegenwoordigd in de Koersgroep. Gezamenlijk denken zij na over een vervolg van de Burgertop in 2017.

Wie een idee heeft of wil meedoen met een van de themagroepen kan een berichtje sturen aan: info@appingedam.nl. Nadere informatie is ook te vinden op: www.appingedam.nl.