Extra geld natuuronderwijs in Delfzijl

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl stelt extra geld beschikbaar voor natuur- en duurzaamheidseducatie op de basisscholen. Hiermee wil de gemeente Delfzijl de kennis van en zorg voor natuur en milieu bevorderen. Basisscholen in de gemeente Delfzijl willen graag over natuur en duurzaamheid lesgeven. Onder andere de Waterschappen, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap bieden lesmateriaal aan. IVN verzamelt dit, toetst de kwaliteit en biedt het digitaal aan scholen aan.

IVN heeft ook de mogelijkheid om de scholen individueel te ondersteunen. Denk hierbij aan een 'groene' profilering, vergroening van het schoolplein en gebruik van het plein als buitenlokaal, of aan het betrekken van de schoolomgeving bij de lessen. Het kindcentrum in Wagenborgen denkt bijvoorbeeld na over een natuurplein en lessen in de natuur. Een ander voorbeeld is de school in Holwierde, die de schooltuin meer wil betrekken bij het natuuronderwijs