Lezing over Stadsweg in Ten Boer

TEN BOER - Op uitnodiging van de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer houdt Jan van den Broek op donderdag 17 november om 20.00 uur een lezing over de Stadsweg in Woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer.

De oud-stadsarchivaris van Groningen doet dat in de recreatiezaal. Tussen Groningen en Oosterdijkshorn doorsnijdt de Stadsweg de kerspelgebieden van Garmerwolde en Ten Boer. De strook land waarop de weg ligt is eeuwenlang de grens geweest tussen het Winsumer en het Schaphalsterzijlvest in het noorden en het Scharmerzijlvest in het zuiden.

Dat een waterstaatkundige grens niet samenvalt met kerspelgrenzen komt wel vaker voor, maar het is vreemd dat de grens in dit geval een gebied in tweeën deelt dat een uniforme verkaveling en gelijksoortige ligging heeft. Wat kan de reden daarvan zijn? En hoe komt het dat deze waterscheiding niet samenvalt met de eeuwenoude landschapsgrens tussen Hunsingo en Fivelingo, die langs het Kardingermaar en het Maarvliet loopt?

Aanknopend bij sporen in het landschap probeert Van den Broek een antwoord op deze vragen te vinden. Hij combineert daarvoor bodem- en hoogtegegevens met oude teksten die tot dusver niet of nauwelijks zijn gebruikt. Tevoorschijn komt een reconstructie waarin het verdwijnen van het veen en de verzanding van de Fivel de belangrijkste factoren zijn.

De lezing is gratis en voor ieder toegankelijk.