Longziekte en ziekenhuisopname

DELFZIJL - Longpunt Delfzijl gaat dionsdag 22 november om 15.00 uur over Ziekenhuisopname: hoe te voorkomen en wat houdt het in?

Mariëtte Scholma, verpleegkundig specialist longziekten van Ommerlander Ziekenhuis Groningen, is gastspreker inn de Kruiskerk. Tijdens de middag is er alle gelegenheid om uw vragen te stellen aan Mariëtte Scholma en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen? Iedereen kan gratis deelnemen aan Longpunt. Informatie via: tel. (06) 24399912.