Zwaar teleurgesteld over sluiting school Hellum

HELLUM - De Vereniging Dorpsbelangen Hellum is zwaar teleurgesteld dat de OBS De Ent met ingang van het volgende seizoen zal sluiten. Ook is zij teleurgesteld in de houding van zowel OPOS als het gemeentebestuur. Dorpsbelangen zegt op géén enkele wijze te kunnen constateren dat beide organisaties zich hebben beziggehouden met de functie van een school in een kleine kern als Hellum. inspanningen van ouders en Dorpsbelangen heeft OPOS - door onhaalbare eisen qua leerlingenaantal voor een klein dorp als Hellum te stellen, constateeert Dorpsbelangen - toch besloten de school te sluiten. En dus wordt nu, na de scholen in Lageland en Overschild, weer een kleine school in de gemeente Slochteren gesloten.

De Vereniging Dorpsbelangen heeft er altijd voor geijverd om de school(kinderen) te betrekken bij de activiteiten van het dorp. Niet alleen werden er het Sinterklaasfeest en de Kinderspeelweek georganiseerd, ook werden de kinderen betrokken bij de herdenkingen op de 4e mei. De schoolkinderen hebben zelfs het Joods monument geadopteerd, ter nagedachtenis aan de 12 vermoordde Joodse inwoners van Hellum.

‘Het is een slag in het gezicht van de Helmster bevolking,’schrijft de vereniging in een reactiebrief.

De Vereniging Dorpsbelangen zal zich sterk maken dat het schoolgebouw een bij het dorp passende invulling krijgt.