Jonge panden Delfzijl makkelijker te slopen

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl merkt alle gebouwen die na 1960 zijn gebouwd aan als 'niet karakteristiek'. Dit om het verkrijgen van toestemming voor gehele of gedeeltelijke sloop van deze gebouwen makkelijker te maken.

Regels van de Provincie maken het nu vrijwel onmogelijk om een gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen zonder dat, met een advies van de monumentencommissie, is aangetoond dat het geen karakteristieke waarde heeft. De regels zijn bedoeld om ongewenste sloop tegen te gaan van cultuurhistorische gebouwen met aardbevingsschade. Er doen zich echter onbedoelde neveneffecten voor. De regels gelden bijvoorbeeld ook voor alle gebouwen die overduidelijk geen cultuurhistorische waarde hebben. Sloopprojecten van dit soort gebouwen worden hierdoor sterk vertraagd. De gemeente is onlangs gestart met de inventarisatie van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in de gemeente. Deze inventarisatie wordt gedaan voor panden die gebouwd zijn tot 1960. Wanneer de gemeente de lijst van cultuurhistorische waardevolle gebouwen heeft vastgesteld, geldt het sloopverbod van de Provincie alleen nog maar voor de gebouwen die op deze lijst staan.