Directeur Generaal neemt scholingsprojecten DAL-gemeenten onder de loep

DELFZIJL - De gemeente Delfzijl wil inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen met het zoeken naar een passende baan.

Om dit te bereiken heeft zij samen met de gemeenten Appingedam en Loppersum, Werkplein Eemsdelta en Werkvoorzieningsschap Fivelingo een aantal opleidingsprojecten ontwikkeld, zoals ‘Leerbouwen’ en ‘Route arbeid voor praktijkscholen’. Woensdag bezocht de Directeur Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bernard ter Haar, de gemeente Delfzijl om werkgelegenheidsprojecten te bezoeken.

“Door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt scholing aan te bieden, vergroten we hun kansen op een baan,” zegt wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl in gesprek met Ter Haar en de wethouders Annalies Usmany en Bé Schollema. “Het project ‘Leerbouwen’, een aardbevingsopleiding, is hier een mooi voorbeeld van. Via het project ‘Incheck’ brengen we in een zo vroeg mogelijk stadium de talenten van statushouders in beeld. Met deze aanpak en scholing helpen we hen met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Naast taalverwerving en kennis van de Nederlandse samenleving staat werk centraal bij integratie in de samenleving.”

Werkvoorzieningsschap Fivelingo en het Eemsdeltacollege werken nauw samen om jongeren via praktijklessen naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Naast deze projecten is samen met het bedrijfsleven de methodiek ‘Job Creation’ ontwikkeld, het creëren van banen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt op het juiste niveau. Daarnaast werken Werkplein Eemsdelta en het Eemsdeltacollege samen aan het project, 'Route arbeid voor praktijkscholen'. Hierin combineren zij onderwijs, zorg en re-integratie om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Vanuit de Rijksoverheid wordt van gemeenten verwacht dat zij deze groep inwoners ondersteuning bieden, zodat zij aan de slag kunnen.