Oprichting Vereniging van Groninger Monument-Eigenaren

Delfzijl - Er wordt al een tijdje gewerkt aan de oprichting van de Vereniging van Groninger Monument-Eigenaren.

In Groningen wordt het monumentaal erfgoed bedreigd door de mijnbouw-gerelateerde problematiek (bodemdaling, aardbevingen.). De eigenaren van de betreffende panden krijgen hierdoor te maken met extra wet- en regelgeving om hun schades verhaald te krijgen en zo het monumentaal erfgoed te behouden. Het verhalen van de schade vergt veel van de eigenaren, en daarom wordt er de vereniging opgericht. Het doel van deze vereniging is het steunen van de eigenaren in dit proces, de krachten te bundelen en een sleutel te vormen tussen de eigenaren en het algemeen belang. Nieuwe leden zijn van harte welkom, net als mensen die de eigenaren van de Groninger monumenten willen steunen. Meer informatie is te vinden op: www.groningermonument.nl.