Noorderzijlvest investeert 58 miljoen in dijken

Delfzijl - Noorderzijlvest versterkt en verhoogt de komende jaren de Waddenzeedijk en dijken langs kanalen. In 2017 is daar 58 miljoen euro mee gemoeid. In totaal geeft het schap komend jaar 75 miljoen euro uit.

Het waterschap legt ook waterbergingsgebieden aan en vergroot de capaciteit van gemalen. Dit alles om in de toekomst overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Ondanks deze forse investeringen stijgen de tarieven voor huishoudens volgend jaar gemiddeld niet meer dan 1,5%. Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest behandelt op 30 november het ‘Jaarplan 2017’. In dit plan staat wat het waterschap volgend jaar doet om te zorgen voor veilige dijken en voldoende en schoon water, en hoeveel dit gaat kosten. Het waterschap voert de komende jaren grote projecten uit voor de waterveiligheid. Zo werken ze aan de versterking en het aardbevingsbestendig maken van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. En de dijk langs het Eemskanaal wordt aangepakt. Om het afvalwater goed te blijven zuiveren wordt in 2017 begonnen met met de vervanging van de slibfilterpersen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde. Inwoners, bedrijven en grondeigenaren betalen het waterschapswerk. Een alleenstaande huurder betaalt volgend jaar ongeveer 125 euro. Dat is 1,8 % meer dan dit jaar. Een gezin met een huurhuis betaalt volgend jaar ongeveer 252 euro (0,9% meer). Een meerpersoonshuishouden met een eigen huis met een WOZ-waarde van 200.000 euro betaalt in 2017 ongeveer 369 euro (1,5% meer). Een eigenaar van 60 hectare landbouwgrond betaalt in 2017 ongeveer 3.950 euro. Dat is circa 3,5% meer dan in 2016.