Bijna 1,5 miljoen voor centrumplan Uithuizen

UITHUIZEN - De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de regio Eemsdelta. Aan het project Centrumversterking Uithuizen (gemeente Eemsmond) wordt 1.444.000 euro toegekend.

De totale projectkosten bedragen 20 miljoen euro. Het plan van de gemeente Eemsmond betreft het centrumdorp Uithuizen. In deze kern wordt het voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand gehouden, omdat dat niet alleen voor de kern zelf, maar voor de regio van belang is. Dat maakt dit project, naast de bestaande leegstand en de verpaupering, urgent. Net als elders staat ook in Uithuizen het centrum onder druk. Het plan dat de gemeente heeft ingediend, brengt een beweging van winkelvoorzieningen op gang. Tegelijkertijd wordt het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak teruggebracht. Het centrum wordt hiermee compacter en toekomstbestendiger. Concreet worden de passage en het pand (boekhandel, met daarboven woningen) aan de kop van het centrale plein (de Blink) gesloopt. De daar gevestigde winkels zijn/worden geherhuisvest. Ondernemers investeren hier zelf in. Ook de te slopen woningen zullen in het centrum van het dorp worden vervangen. De woningcorporatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Door de schuifpuzzel die door de aankoop en sloop van panden op gang wordt gebracht, is het ook mogelijk om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Het centrale plein zelf ligt er ook vaak desolaat bij. Het positieve gegeven dat er door de ingrepen winkels naar dit plein verhuizen is onvoldoende om het –ook in de toekomst- echt als een prettig plein te ervaren. Het is duidelijk dat hier –wil het plein toekomstbestendig zijn- een kwaliteitsslag in de openbare ruimte moet worden gemaakt.