Bijna 1,3 miljoen voor halvering aantal scholen Delfzijl

DELFZIJL - De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de regio Eemsdelta. De gemeente Delfzijl ontvangt een bijdrage van 365.000 euro voor het project Alle dorpen een dak en een bijdrage van 1.291.120 euro voor het project Onderwijstransitie.

De gemeente Delfzijl wil voor ieder dorp en iedere wijk een dorpshuis of vergelijkbare ontmoetingsplek ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan een plek voor belangrijke maatschappelijke functies van een dorp of wijk. Een dergelijke voorziening draagt bij aan de versterking van de leefbaarheid. Het initiatief om zo'n voorziening te ontwikkelen wordt overgelaten aan de dorpen en de wijken. De gemeente speelt daarbij een faciliterende rol. De gevraagde bijdrage moet een noodzakelijke financiële ondersteuning geven aan een dergelijke voorziening (geen bijdrage in de exploitatie). De totale projectkosten bedargen 665.000 euro. Het voornemen tot de scholentransitie is al ingezet in het kader van het Woon- en leefbaarheidsplan voor de DEAL-gemeenten en is in een versnelling gekomen door de noodzaak scholen op korte termijn (binnen 5 jaar) aardbevingsbestendig te maken. In het kader van deze transitie zal de gemeente van 20 scholen naar 10 scholen gaan. Er zullen nieuwe integrale kindcentra worden gebouwd in Wagenborgen, Spijk, Delfzijl-west en Tuikwerd, er zullen semi-permanente kindcentra worden gebouwd (levensduur 10 – 15 jaar) in Woldendorp en Farmsum. Een bijdrage uit het Financiële Arrangement stelt de gemeente in de gelegenheid deze majeure operatie financieel rond te maken. De totale projectkosten bedragen 36.397.793 euro.