Plannen voor warmtenet in Delfzijl

DELFZIJL - De provincie Groningen heeft haar Warmteplan gereed. Daarin wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Delfzijl.

Warmte vormt de grootste energievraag in onze provincie én heeft een groot besparingspotentieel. Het Rijk heeft de provincies gevraagd inzichtelijk te maken welke mogelijkheden zij zien om warmtegebruik te verduurzamen. Uit het warmteplan van de provincie Groningen blijkt dat er in onze provincie tot 2020 al vier tot vijf petajoules (bijna 1,4 miljard Kwh) duurzame warmte geproduceerd kan worden. Dat is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van een kwart van alle huizen in de provincie Groningen. De provincie heeft in beeld gebracht waar de warmtevraag en het warmteoverschot zit. Dit heeft ze zichtbaar gemaakt in de zogenoemde warmtekansenkaart. Er zijn in onze provincie een paar heel grote duurzame warmteproducenten. De grootste hoeveelheid duurzame warmte wordt geproduceerd door EEW Energy from Waste, een afvalcentrale in Delfzijl. Daarnaast zijn er ook concrete plannen voor nieuwe warmtebronnen en -netten. Zo is de stad Groningen bezig met het ontwikkelen van een geothermieproject en heeft Hoogezand onlangs een warmtenet in gebruik genomen. Ook zijn er plannen om warmtenetten aan te leggen of uit te breiden in bijvoorbeeld Delfzijl en Veendam. Een andere grote warmtebron wordt de biomassacentrale Eneco Bio Golden Raand in Delfzijl, die van elektriciteitsproductie overschakelt naar warmteproductie. Overigens is duurzame warmte niet alleen interessant voor gebruik in de industrie en in huishoudens. Ook de landbouw kan hier gebruik van maken. Een voorbeeld hiervan is het project Zilte Teelt bij de dubbele dijk bij Delfzijl waarbij restwarmte van Google wordt ingezet voor landbouw.   Het ministerie van EZ heeft de provincies gevraagd inzichtelijk te maken welke kansen er zijn op het gebied van warmte. De plannen tezamen vormen dan ook ingredienten voor de plannen van het Rijk. „Ik ben blij dat we nu heel goed kunnen laten zien wat we op warmtegebied op korte termijn kunnen realiseren,”aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan. „Op lange termijn willen we alle warmte in Groningen duurzaam opwekkenen ook daarvoor zijn er volop mogelijkheden. Ik hoop dat het Rijk nu ook snel een visie op warmte voor de lange termijn maakt en middelen vrijmaakt om de warmtetransitie in Groningen te realiseren.” Voor het uitwerken van de plannen voor duurzame warmte werkt de provincie Groningen nauw samen met de provincies Drenthe en Friesland en met het Rijk, gemeenten, de energiesector, netbeheerders en woningcorporaties.