Voormalige stortplaats Bierum afgegraven

BIERUM - De gemeente Delfzijl treft voorbereidingen om de voormalige stortplaats Nieuwstad in Bierum te saneren.

Binnenkort legt de gemeente daarom het plan voor de bodemsanering ter inzage zodat belanghebbenden hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Daarnaast stemt de gemeente de volgende zaken af met bewoners: het programma van eisen dat aan de sanering wordt gesteld, het veiligheids- en gezondheidsplan en het omgevingsplan. Aan de hand van deze stukken schrijven aannemers straks in op de aanbesteding van de sanering. Wethouder IJzebrand Rijzebol: „We graven de hele voormalige stortplaats af. Dat is bijzonder in Nederland. We willen dit natuurlijk met zo min mogelijk overlast voor de direct omwonenden doen. Afstemming daarover vindt de gemeente dan ook enorm belangrijk. Voor de uitvoering van de graafwerkzaamheden zijn in eerste instantie vijf aannemers geselecteerd. Deze voorselectie heeft plaatsgevonden op basis van vijf criteria, waaronder het hebben van gedegen kennis van de lokale landschappelijke situatie en ervaring met het saneren van stortplaatsen met asbest. De vijf aannemers kunnen vervolgens inschrijven op de opdracht om de voormalige stortplaats te saneren. De bodemsanering is een gezamenlijk project van de gemeente Delfzijl, de Provincie en waterschap Noorderzijlvest. Een deel van het te saneren terrein is komende jaren nodig voor de verbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl.