Roe Garsthuizen voor SOGK

GARSTHUIZEN - Het dorp Garsthuizen vindt dat het nu wel erg lang duurt met de concrete realisatie van plannen rondom een nieuw gebouw op de plek van de in maart vorig jaar gesloopte kerk.

Om te beginnen werd er een ludieke actie gehouden. Sinterklaas ondersteunt het dorp en stuurde op 5 december een van zijn beste Pieten om de roe aan te bieden aan Stichting Oude Groninger Kerken..

Al ruim voor sloop van de kerk heeft de Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen in overleg met het dorp afspraken gemaakt voor een nieuwe invulling. Enkele jaren later kan het dorp terugzien op diverse vergaderingen, beleidsnotities en onderzoeken. Van alles en nog wat heeft de revue gepasseerd. Maar SOGK komt met niets concreets. Het enig aanbod is om in het voorjaar van 2017 ‘nog eens met het dorp om de tafel te zitten om de invulling te bespreken…’

De afspraak was dat na de sloop Stichting Oude Groninger Kerken de regie zou gaan overnemen voor wat betreft de realisatie van het nieuwe gebouw. Dit gebouw moest als ‘een landmark’ gaan dienen waar mensen van heinde en ver voor naar Garsthuizen zouden komen. Als het ware een nieuw belevings/informatiecentrum. De enige landmark die op dit moment rest zijn de archeologische resten van de kerk en de herinnering van een vervallen kerkje op een wierde in het centrum van het dorp.