Honderden Sinterklaaspuzzels

Delfzijl - Honderden lezers van de Eemsbode hebben de oplossing van Sinterklaaspuzzel, die op 16 en 23 november in de krant stond, opgestuurd

De mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de lokale ondernemers, worden verloot onder de goede inzendingen. De jury gaat komende week de inzendingen nakijken, prijswinnaars krijgen schriftelijk bericht. De prijzen kunnen worden opgehaald bij de genoemde ondernemer. Onze felicitaties gaan uit naar de winnaars, onze dank naar de lokale ondernemers voor het beschikbaar stellen van een prijs.