Stationsplein Delfzijl opnieuw ingericht

DELFZIJL - Het stationsplein in Delfzijl moet een betere entree voor Delfzijl worden.

Het college van B & W heeft een plan voor de herinrichting van het stationsplein vastgesteld om het centrum van Delfzijl aantrekkelijker te maken voor inwoners en toeristen. Daarvoor moet en krediet van 1,9 miljoen euro beschikbaar worden gesteld. Hiervoor heeft de provincie Groningen eerder vanuit de WELsubsidie (Werk, Energie en Leefbaarheid) geld beschikbaar gesteld. Het eerste doe is om van het stationsgebied een plek te maken om te verblijven. De herinrichting is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl dat het centrum de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. Dat gebeurt langs drie sporen: het versterken van het centrum, herstel van de vesting en verbinding met de zee. Onderdeel van het spoor herstel van de vesting is de reconstructie van het stationsplein. „Het nieuw te ontwikkelen stationsgebied, dat aansluit op het heringerichte kernwinkelgebied, is een belangrijke entree naar het centrum van Delfzijl,” zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. „Ingezet wordt op een gebied dat je niet langer passeert, maar op een plek om te verblijven.” In het ontwerptraject wordt de gemeente ondersteund door een stedenbouwkundig bureau en een adviesbureau met specialistisch verkeerskundig kennis. Daarbij worden verschillende partijen die een relatie hebben met het gebied, waaronder omwonenden en ondernemers van het centrum betrokken. De oude vestingstructuur van Delfzijl centrum is de basis van het ontwerptraject. Doel is dit traject medio 2017 afgerond te hebben en voor te leggen aan de raad. Meer informatie over de plannen voor het centrum van Delfzijl is te vinden op de gemeentelijke website: www.delfzijl.nl/koers2022.