Gemeente werkt mee aan bedrijfsverplaatsing Oosterhof in Roodeschool

ROODESCHOOL - Het college van B&W van de gemeente Eemsmond wil meewerken aan de verplaatsing van de bedrijfsgebouwen van landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof in Roodeschool.

De gemeente vindt het belangrijk dat daardoor de werkgelegenheid in Roodeschool blijft behouden. De locatie aan de Hooilandseweg die dan vrijkomt biedt nieuwe kansen voor woningbouw; een wens die naar voren kwam in de dorpenronde in Roodeschool. Ook komt door verplaatsing een einde aan verkeersonveilige situaties omdat het tractorverkeer op de Hooilandsweg verdwijnt. De firma Oosterhof vond een nieuwe bedrijfslocatie aan de Hooilandseweg 145 om uit te breiden en te moderniseren. De gemeente Eemsmond zal een verzoek indienen bij de provincie Groningen om mee te werken aan deze bedrijfsverplaatsing.