Prestatieafspraken gemeenten met verhuurders

TEN BOER - De gemeente Ten Boer en de verhuurders van sociale huurwoningen in de gemeente hebben donderdag 8 december in een overeenkomst hun prestatieafspraken voor 2017 vastgelegd.

Hierin geven de verhuurders aan welke bijdrage zij het komende jaar zullen leveren aan het gemeentelijk woonbeleid. De prestatieafspraken zijn een uitvloeisel van de nieuwe Woningwet. In gemeenten die een actuele Woonvisie hebben, zoals Ten Boer, zijn verhuurders verplicht om een aanbod aan de gemeente te doen over hun bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen in de Woonvisie.

Woningstichting Wierden en Borgen en Woonzorg Nederland (Bloemhof en aanleunwoningen) zijn de grotere verhuurders in de gemeente Ten Boer. In Appingedam gebeurde hetzelfde met Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland en hun huurdersadviesgroepen. En in Loppersum waren Woongroep Marenland, Woningstichting Wierden en Borgen, wooncorporatie Woonzorg Nederland, huurdersvereniging De Huurder en huurdersvereniging De Maren de ondertekenaars.

De gemeente Ten Boer wil een betere doorstroming, waardoor de wachttijden voor een huurwoning korter worden. Wierden en Borgen gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Ook vindt de gemeente het belangrijk dat er voldoende huurwoningen beschikbaar zijn. Wierden en Borgen doet onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw, eventueel met flexibele woningen.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van huurwoningen, jongerenhuisvesting, de huisvesting van statushouders, een aantrekkelijke woonomgeving en de verduurzaming van woningen.

Verduurzaming vindt de gemeente niet alleen belangrijk om milieuredenen, maar ook om de woonlasten voor huurders naar beneden te brengen.