Provincie steunt energiescans Eemsdelta

DELFZIJL - Groningen Seaports en de Provincie Groningen helpen het bedrijfsleven om grote stappen te zetten in het verminderen van het energiegebruik. Bijkomend effect is dat de uitstoot vermindert. Groningen Seaports heeft het initiatief genomen om energiebesparingsscans aan te bieden bij de industrie in Delfzijl en Eemshaven. De provincie draagt hieraan bij door in de pilotfase een deel van de financiering van de scans voor haar rekening te nemen. Voor bedrijven met energie-intensieve processen, zoals de chemie- of metaalsector, vormen energiekosten een grote kostenpost en een concurrentiefactor. Deze fabrieken hebben door hun omvang ook een hoge uitstoot van CO2. Het verlagen van energieverbruik zorgt ervoor dat bedrijven concurrerender worden, zodat werkgelegenheid in de regio Eemsmond behouden blijft. In de periode 2016 - 2020 worden 10 tot 15 bedrijven doorgelicht om besparingsmogelijkheden vast te stellen. De verwachting is dat de scans tot 30% energiebesparing op kunnen leveren. De energie-intensieve bedrijven in de Eemsdelta gebruiken een kwart van de energie in de provincie.