Facebookpagina Delfzielster 4000 leden

DELFZIJL - De Facebook-pagina ‘je bent Delfsielster als’ is een groot succes. Sinds 16 augustus 2015 zijn er in ruim een jaar tijd meer dan 4000 volgers.

Oprichter en kenner van de Delfzijlster historie Piet de Greef verwelkomde Henk Dammer ls 4000e ‘lid’. De volgers komen uit het hele land en soms tot ver in de wereld. De pagina behandelt Delfzijl, Biessum, Uitwierde, Ladysmith, Farmsum, Meedhuizen, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en de Eemshaven. Ook is er veel aandacht aan het nieuwe waar Delfzijl mee bezig is, bij voorbeeld de sloop van de Vennenflat, de ver- en nieuwbouw van het Muzeeaquariom en de dijkverhoging.