Herindeling BMWE 1 januari 2019

UITHUIZEN - De colleges van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) stellen hun raden voor per 1 januari 2019 de heriundeling vast te stellen.

Als dat gebeurt, is het eerste gezamenlijke besluit van de vier gemeenten genomen.

De eerste formele stap in een herindelingsproces is het vaststellen van een herindelingsontwerp.

In dat ontwerp staan onder andere de grenzen van de nieuwe gemeente, de situatiebeschrijving en de voorgeschiedenis van de vier gemeenten, de motieven voor herindeling, toetsing aan het beleidskader, financiën en de beoogde fusiedatum.

Het herindelingsontwerp wordt deze maand opiniërend in de raden besproken.

Vervolgens worden de reacties geïnventariseerd en wordt gekeken in hoeverre dit tot aanpassing van de stukken leidt. In januari krijgen de raden dan een eensluidend raadsvoorstel voor een herindelingsontwerp BMWE. Dat zal acht weken ter inzage liggen - gedurende die tijd kan iedereen die dat wil, een zienswijze indienen.

De nieuwe gemeente heeft ongeveer 50.000 inwoners in het gebied boven Groningen.

De afzonderlijke gemeenten werken nu al intensief op diverse terreinen met elkaar samen.