Hoogspanningsleiding deels ondergronds

WINSUM - De impact van de nieuwe 380 kilovolt hoogspanningskabels op het Groninger landschap is zo groot, dat minister Kamp waar mogelijk moet kiezen voor een ondergrondse oplossing (verkabelen). Dat standpunt hebben de provincie Groningen en de betrokken gemeenten uitgesproken in een overleg met het ministerie van Economische Zaken en netwerkbeheerder Tennet. De regio heeft deze opvatting in een brief verwoord aan de minister, die naar verwachting nog voor de Kerst een besluit neemt over de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. In het overleg op het provinciehuis kregen gedeputeerde Staghouwer en de wethouders van de betrokken gemeenten vorige week te horen dat het ministerie niets voelt voor een ondergrondse oplossing. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor, luidt kort samengevat de argumentatie. Volgens de regio zijn er alternatieve routes mogelijk, die minder schade opleveren.