Fusie uitvaartverenigingen

DELFZIJL - De uitvaartverenigingen OWM Delfzijl en Algemeen Belang Winschoten zijn onlangs gefuseerd. Door deze fusie kan de nieuwe vereniging weer jaren voortbestaan.

“Het is een stap die genomen moest worden,” meent voorzitter Bé Kerbof van OWM Delfzijl. “Ik ben 25 jaar voorzitter en heb in die jaren de wereld zien veranderen. Een kwart eeuw geleden telde de vereniging ruim 7.000 leden. Dat is voor een plaats als Delfzijl veel. Doordat er jaarlijks zo’n 100 mensen van de vereniging zijn overleden en de uitvaartverzekeringen meer van zich hebben laten horen, is het ledenaantal gedaald tot ongeveer 5.000 leden. Doordat de kosten gelijk blijven, maar de opbrengsten door steeds minder mensen bij elkaar moet worden gebracht, krijg je op den duur te maken met een punt waarop je moet ingrijpen om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. Dat punt hadden we bereikt.”

Ook speelt volgens Kerbof nog een ander motief mee. “Doordat de leden ouder worden en er minder jonge mensen bij de vereniging komen, daalt het aantal leden elk jaar met ongeveer 100 mensen. Dat zien we ook in het bestuur. De bestuursleden zijn allemaal 70 jaar en ouder en zitten al geruime tijd in het bestuur. Het is heel mooi dat er een vaste club verbonden is aan de vereniging en zich daarvoor sterk wil maken, maar voor de continuïteit is het niet goed als er geen nieuwe aanwas komt. Dat is voor het voortbestaan van de vereniging wel noodzakelijk. Het werd dan ook steeds moeilijker om nieuwe jonge en goede bestuursleden te vinden. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers die verbonden zijn aan de vereniging.We zijn toen de gesprekken aangegaan met Algemeen Belang Winschoten en die gesprekken verliepen prettig. In juni hebben de leden ingestemd met de fusie. De nieuwe stabiele vereniging telt 12.000 leden. ”

Door de fusie gaat er volgens Kerbof niet veel veranderen voor de leden van de uitvaartverenigingen. “De uitvaarten voor de leden uit Delfzijl blijven plaatsvinden in het Fivelhof in Delfzijl en in Stilleweer in Appingedam. Algemeen Belang Winschoten heeft een eigen crematorium waar de uitvaarten voor die omgeving blijven plaatsvinden. Ik ben wel blij dat we uitvaartcentrum Fivelhof ruim voor de fusie hebben kunnen realiseren. Ik denk dat als we dat nu hadden moeten doen dat het uitvaartcentrum er niet gekomen was. Ook de samenwerking met uitvaartbedrijf Eefting blijft. Wel wordt er een nieuw bestuur gevormd. Drie van ons blijven daar het eerste jaar zitting in houden om daarna afscheid te nemen. Het is de bedoeling dat in het nieuwe bestuur altijd een vertegenwoordiging uit deze regio aanwezig is.”

Hoewel Kerbof ziet dat de kleine uitvaartverenigingen verdwijnen, blijft hij een toekomst voor de uitvaartverenigingen zien. “De dood en het regelen van een goede uitvaart hoort bij het leven. Net zoals de opbouw van pensioen. Een steeds grotere groep mensen is zich daar van bewust. Vergeet niet dat een uitvaart prijzig kan zijn. Je bent al gauw duizenden euro’s kwijt. Het is dan verstandig om alvast voorbereidingen te treffen. Dat kan via een uitvaartverzekering, maar ook bij een uitvaartvereniging. Een van de verschillen is dat de premie bij ons een stuk lager is. De grote verenigingen zullen zeker een rol van betekenis blijven spelen.”

Mark Giesolf