Meer mogelijk op industriegebied Oosterhorn

DELFZIJL - Industriegebied Oosterhorn krijgt na jaren weer een actueel bestemmingsplan. Het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten in het gebied wordt daardoor makkelijker.

Dat kan een impuls betekenen. Het voorontwerp legt de gemeente begin 2017 ter inzage. Het vorige bestemmingsplan voor het gebied is vervallen. Wethouder IJzebrand Rijzebol is trots op wat er bereikt is: „Dit is goed voor de economie van Delfzijl en de Provincie Groningen.” De wethouder prijst de samenwerking tussen de vele partijen die dit mogelijk maakten en met name de provincie. De provincie heeft, tegelijkertijd met het voorontwerp, hard gewerkt aan de benodigdeprovinciale richtlijnen.

Het milieueffectrapport dat bij het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan hoort, laat zien dat de voorgenomen ontwikkelingen op Oosterhorn niet leiden tot onaanvaardbare effecten op de omgeving. „Met dit plan wil de gemeente een duurzame economische ontwikkeling van het industriegebied mogelijk te maken. En daarbij houden we rekening met zowel de bedrijven als bescherming van mens en milieu,” aldus de wethouder.

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in: ruimte voor zware industrie en havengebonden activiteiten, ontwikkelingsmogelijkheden voor de gevestigde bedrijven, ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven en ontwikkeling van windenergie. Het voorontwerp houdt rekening met nieuwe provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van geur, geluid en veiligheid. De milieuoverlast mag, opgeteld, in het hele Eemsdeltagebied, een bepaalde grens niet overschrijden.

Bij de ontwikkeling van het voorontwerp bestemmingsplan is intensief samengewerkt met onder andere de provincie, Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond en windparkontwikkelaar Millenergy.

Vanaf 4 januari ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor belangstellenden ter inzage. Woensdag 18 januari tussen vijf uur 's middags en acht uur 'avonds organiseert de gemeente een informatiemarkt in café-restaurant Jachthaven in Termunterzijl. Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2017 vaststellen.