Subsidie beweegtuin Meij en dorpswinkel Sauwerd

UITHUIZERMEEDEN - De dorpswinkel in Sauwerd, een beweegtuin in Uithuizermeeden, het zijn twee voorbeelden van intiatieven van Groningers die bijdragen aan de leefbaarheid in hun omgeving.

In totaal geeft de provincie 283.357,- euro subsidie aan 34 initiatieven, verspreid over de hele provincie. De dorpencoöperatie Reitdiep krijgt 10.000 euro om de dorpswinkel in Sauwerd, die in maart 2016 gesloten is, weer te heropenen met behulp vrijwilligers. Er gaat ook 10.000 euro naar het project Beweegtuin De Mieden. Met dit geld wordt een omgeving gecreëerd waarin alle doelgroepen in Uithuizermeeden en omgeving kosteloos, functioneel, veilig en toegankelijk kunnen bewegen en elkaar ontmoeten.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar is tevreden dat er zoveel belangstelling is voor deze subsidie. „Het is goed te merken dat veel mensen zelf iets doen waar in hun omgeving behoefte aan is, want dat weten de mensen zelf het beste. En als provincie ondersteunen wij dit soort initiatieven graag.”

De provincie werkt op vele manieren aan de leefbaarheid, zodat het hier in Groningen goed wonen, werken en leven is. Als gevolg van de bevolkingsdaling en de aardbevingen neemt de druk op die leefbaarheid toe. Daarom wordt de komende vier jaar 47 miljoen extra geïnvesteerd, via het uitvoeringsprogramma leefbaarheid. Voor bewonersinitiatieven is de komende vier jaar 2 miljoen euro beschikbaar.