Rabo schenkt geld voor speeltuinen en dorpshuis

STEDUM - Ded laatste vier van twaalf instanties hebben een bijdrage ontvangen van Rabobank Noord-Groningen. Het gaat om speeltuinen in Zijldijk en Stedum en het dorpshuis in Ten Post.

Zij kunnen rekenen op een bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Een commissie bestaande uit zes ledenraadsleden van de bank heeft afgelopen jaar 54.000 euro verdeeld over twaalf projecten.

Zijldijk en Stedum ontvingen een bijdrage voor het opzetten en inrichten van een nieuwe speeltuin. Het dorp Ten Post ontving een bijdrage voor het aantrekkelijk maken van het dorpshuis voor jong en oud, een plek waar het verenigingsleven samenkomt en zo bijdraagt aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Ten Post. Verder werd een bijdrage verleend aan Stichting Ziedemens voor het integratieproject van vluchtelingen.

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Noord-Groningen steunt projecten die bijdragen aan behoud en verbetering van een leefbare samenleving in Noord Groningen, met het oog op een duurzame toekomst. De commissie Stimuleringsfonds van de bank komt een aantal keren per jaar bij elkaar en besluit volgens de voorwaarden over de aanvragen. De voorwaarden en hoe een aanvraag in te dienen zijn terug te vinden op: www.rabobank.nl/ng.