Prins Bernhard Cultuurfonds schenkt 5000 euro aan Muzeeaquarium

DELFZIJL - Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt het nieuwe Muzeeaquarium Delfzijl met een bijdrage van 5000 euro.

In totaal gaat naar 27 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap een bedrag van 82.684 euro.

Het Muzeeaquarium Delfzijl wordt ondersteund voor de inrichting van het nieuwe museum. De verzwaring van de zeedijk in het kader van de verwachte zeespiegelstijging, bodemdaling en aardbevingsdreiging maakt afbraak van het huidige pand en herbouw, enkele tientallen meters landinwaarts, noodzakelijk. De verhuizing biedt een prachtige kans om de huidige collectie te herordenen, het museum een noodzakelijke vernieuwingsslag te geven en zo een nieuwe beleving te creëren die past bij het museum.