Rengerspark op plek woningen Farmsum

FARMSUM - De inwoners van Farmsum hebben vrijdag met wethouder IJzebrand Rijzebol en vertegenwoordigers van de provincie officieel hun nieuwe park aan de Rengersweg geopend, door het onthullen van het bord met de naam Rengerspark.

Dat gebeurde merkwaardig genoeg aan het eind van de middag, in het donker. Het park is dan nog wel niet helemaal klaar, maar het blijft een rare keuze van de betrokken.

Met het realiseren van het park is de wens van de inwoners gerealiseerd. Wethouder Rijzebol: „In augustus hebben we samen de eerste schop in de grond gezet. Nu kunnen we dit prachtige park openen, dankzij de enorme inzet en daadkracht van de inwoners.”

Alle benodigde werkzaamheden zijn dit najaar uitgevoerd; voor het voorjaar resteert alleen het zaaiwerk. Een groep van tien vrijwilligers heeft, met ondersteuning van de Bewonerscommissie Farmsum, Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum het park samen met de aannemer en de gemeente ingericht. Uit deze vrijwilligersgroep is een kernteam naar voren gekomen dat het maaien van de grasvelden op zich neemt.

Op de plek van het park hebben woningen gestaan die zijn gesloopt. In het najaar van 2014 is omwonenden gevraagd mee te denken over een nieuwe invulling van het gebied. Daarvoor hebben de bewoners samen met de gemeente het plan van een buurtpark ontwikkeld. Bijzonder kenmerk is dat de oorspronkelijke wegenstructuur waaraan de gesloopte huizen stonden, blijft bestaan. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden die de contouren van de oude buurt graag gehandhaafd wilden zien.

Het plan bestaat uit voetpaden, bomen, struiken, grasvelden, een trapveldje, een hondenspeelplek, zitplekken en verlichting.

Op het terrein aan de Rengersweg stonden huurwoningen van Acantus. Die zijn begin 2010 gesloopt. Aanleiding voor deze sloop was het afnemende inwoneraantal en de matige kwaliteit van de woningen. De herinrichting van het terrein is opgenomen in het Actieplan Dorpen&Wijken.

In een beheersovereenkomst tussen omwonenden en gemeente zijn afspraken gemaakt over gebruik en onderhoud van het park. Samen zijn zij daar verantwoordelijk voor. Zo dragen de omwonenden zorg voor het maaiwerk, de gemeente verzorgt de sloten en beheert de verharding.