Ten Boer als enige gemeente onder begrotingstoezicht

TEN BOER - De gemeente Ten Boer wordt als enige in de provincie voor het jaar 2017 op grond van de Gemeentewet onder preventief begrotingstoezicht geplaatst.

Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. De overige gemeenten worden op grond van de Gemeentewet onder het terughoudende repressieve begrotingstoezicht geplaatst. De gemeente Ten Boer wordt onder preventief begrotingstoezicht geplaatst in verband met een negatieve algemene reserve. De negatieve stand van de algemene reserve resteert na de artikel-12-periode en moet volgens de bestaande regels binnen tien jaar worden weggewerkt. Preventief toezicht betekent dat een gemeente voor de begroting over 2017 en voor wijzigingen op deze begroting vooraf goedkeuring moet hebben van Gedeputeerde Staten. Uit de instelling van het terughoudende repressieve begrotingstoezicht mag overigens niet worden afgeleid dat de toekomstige financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is. Het gemeentelijk meerjarenperspectief wordt met name positief beïnvloed door een gunstige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2018-2020. Of deze hogere algemene uitkering ook daadwerkelijk wordt ontvangen, hangt nog af van de formatie van het nieuwe kabinet in 2017. Mogelijk moet het huidige positieve perspectief dan nog naar beneden worden bijgesteld. Als dit bovenop eerdere ingezette en lopende bezuinigingen komt, kan dit de gemeentebegrotingen onder druk zetten. Naast het begrotingstoezicht op grond van de Gemeentewet bestaat er ook financieel toezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Volgens deze wet wordt een gemeente die heringedeeld wordt onder preventief toezicht geplaatst. Gemeentebesluiten die financiële gevolgen kunnen hebben, waaronder de begrotingen, moeten dan vooraf door Gedeputeerde Staten goedgekeurd worden. Deze vorm van preventief toezicht is van toepassing op de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Ten Boer en Haren.