BMWE geen Hoogeland maar Hunsingo

WINSUM - De Erfgoedcommissie van de Gemeente Winsum heeft aan het college aan ongevraagd advies uitgebracht om de nieuwe gemeente Hunsingo te noemen in plaats van de werknaam Hoogeland.

De commissie is daar verbaasd over en vindt Hunsingo een historisch meer verantwoorde naam voor de nieuw te vormen fusiegemeente Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne. ‘Hoewel de landelijke, provinciale en lokale richtlijnen met betrekking tot de naamgeving van een nieuwe gemeente na herindeling erg algemeen van karakter zijn en nergens expliciet voorschrijven dat deze naam gerelateerd moet zijn aan het collectieve historische erfgoed van de te fuseren deelgemeenten, blijkt uit de voorlopige werknaam ‘Hoogeland’, dat de genoemde deelgemeenten dit impliciet kennelijk wel beogen,’ schrijft de commissie. De Winsumse Erfgoedcommissie vindt dat de inmiddels gekozen werknaam ‘Hoogeland’ in dit opzicht de plank volkomen misslaat. ‘Nog even afgezien van de nogal modieuze en zogenaamd archaïserende spelling van het bedoelde ‘Hogeland’, dat al op vele oude kaarten gewoon met één o wordt geschreven, blijkt uit een vluchtige verkenning van het gebruik van deze naam in het verleden, dat deze aanvankelijk niets met Hunsingo, waar de genoemde gemeenten deel van uitmaken, te maken had. De naam is van oorsprong gereserveerd voor het noordwestelijke deel van Fivelingo, zoals uit diverse kaarten en beschrijvingen overduidelijk blijkt.’