Startsein verbeterin zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl

DELFZIJL -  De uitvoering van dijkverbetering tussen Eemshaven en Delfzijl is vorige week gestart.

De verbeterde dijk moet aardbevingen, klimaatverandering en bodemdaling kunnen doorstaan. De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen én aardbevingsbestendige uitvoering versterkt wordt. Daarnaast is het een dijkverbetering met aandacht voor innovatie, natuur, recreatie én economie. De dijkverbetering is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma om dijken en andere waterwerken te verbeteren en voor te bereiden op hogere waterstanden in de toekomst. Deltacommissaris Wim Kuijken en loco-dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest Eisse Luitjens, gaven het startschot van de werkzaamheden die eigenlijk al enkele maanden aan de gang zijn. Hij deed dat , samen met de verschillende samenwerkingspartners en groep 6/7 van basisschool De Garven uit Delfzijl. Na een symbolische overdracht met machines van en een verbeelding van de elementen die de dijk beïnvloeden (water, wind en bodem) rolden zij een groot doek uit over de dijk bij Delfzijl. Wim Kuijken, Deltacommissaris: „Deze dijkverbetering is in twee opzichten uniek. De dijk wordt gemaakt volgens de nieuwe veiligheidsnormen èn wordt aardbevingsbestendig. Daarnaast is sprake van dijkinnovatie met een dubbele dijk en het meekoppelen van natuurdoelen en recreatie. Wat mij betreft is de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl dus een goed voorbeeld voor moderne waterbouw in Nederland en draagt bij aan een veiliger Groningen.” Eisse Luitjens, loco dijkgraaf waterschap Noorderzijlvest: „Voor deze dijkverbetering hebben we de samenwerking gezocht met verschillende partners in de regio. Zo realiseren we met de verbetering van de dijk ook meteen meerwaarde voor natuur, recreatie en economie in de regio. Zoals de aanleg van een stadstrand in Delfzijl, een fietspad op en langs de dijk, extra broed- en vluchtplaatsen voor vogels en andere dieren rond de dijk, en een dubbele dijk zone voor zilte landbouw.”   Voor het traject Eemshaven-Delfzijl investeert het Hoogwaterbeschermingsprogramma namens waterschappen en Ministerie van Infrastructuur en Milieu 114 miljoen euro. Het waterschap Noorderzijlvest draagt zelf 9,7 miljoen euro bij. Andere investeerders zijn de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning. Meer op: eemsbode.nl.