Gezonder oud worden in Bierum en omgeving

BIERUM - De gemeente Delfzijl geeft 25.000 euro voor het project Community Wise dat de Hanzehogeschool in Spijk, Bierum en Losdorp gaat uitvoeren.

Doel van het vierjarige onderzoeksproject is om te ontdekken op welke wijze gezondheid en betrokkenheid van dorpsbewoners kan toenemen zodat zij langer en gezonder oud kunnen worden in hun eigen dorp.

Het project sluit goed aan bij de doelstellingen die de gemeente heeft. De trainingen die de onderzoekers aanbieden, zijn bewezen effectief. „Er gaat een preventieve werking vanuit die positieve effecten heeft op de gezondheid van de inwoners en de sociale samenhang en leefbaarheid in de dorpen,” zegt wethouder Meindert Joostens. De keuze voor Spijk, Bierum en Losdorp is mede ingegeven door de sluiting van het verzorgingshuis Luingaborg.

Het project bestaat uit drie fases. In de eerste fase gaan de onderzoekers in gesprek met dorpsbewoners. Besproken wordt welke kansen en mogelijkheden zij zien in hun dorp op het gebied van gezondheid, sociale samenhang en leefbaarheid. In de tweede fase worden verschillende trainingen aan dorpsbewoners gegeven. En tot slot evalueren de onderzoekers het project.

Het onderzoeksproject staat niet op zichzelf. De gemeente doet meer op dit vlak. Zo geeft De Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) namens de gemeente al een aantal jaren cursussen Grip en Glans. Een van de resultaten hiervan is dat inwoners weer meer contact hebben met buurtgenoten en meer vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Ook draait het project Delfgoud al een aantal jaren succesvol in Delfzijl Noord. Met dit project wordt de gezondheid en betrokkenheid van inwoners van 40 jaar en ouder bevorderd.